انواع ویزای کانادا, مهاجرت به کانادا

شرایط اخذ تابعیت و شهروندی کانادا

درصد قابل توجهی از شهروندان خارجی که به کانادا سفر می کنند، درخواست اقامت دائم و در نهایت تابعیت این…