کانادا برنامه سطوح مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را اعلام کرد
اخبار مهاجرت

کانادا برنامه سطوح مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را اعلام کرد

برنامه سطوح مهاجرت، راهنمایی است در مورد تعداد مهاجرانی که کانادا قصد دارد طی سه سال آینده از آن‌ها استقبال کند.

کانادا به تازگی برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را منتشر کرده است.

  • کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۳ از ۴۶۵,۰۰۰ مهاجر جدید استقبال کند.
  • این هدف در سال ۲۰۲۴ به ۴۸۵,۰۰۰ مهاجر جدید خواهد رسید.
  • و سپس کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۵ این عدد را به ۵۰۰,۰۰۰ مهاجر جدید برساند.

کانادا رکورد تمام دوران‌ها را در سال ۲۰۲۱ با استقبال از ۴۰۵,۰۰۰ مهاجر شکست و قصد دارد امسال از حدود ۴۳۲,۰۰۰ مهاجر جدید استقبال کند.

برنامه سطوح مهاجرت به کانادا راهنمایی است در مورد تعداد مهاجرانی که کانادا قصد دارد هر سال از آنها استقبال کند. اهداف مهاجرتی کانادا شامل رشد اقتصاد، به هم پیوستن خانواده‌ها و اعطای پناهندگی به پناهندگانی که از سختی‌ها فرار کرده‌اند می‌شود.

خب ، یه کامنت بزار

خب ، ما ایمیلتو منتشر نمی کنیم خیالت راحت. فیلدهای موردنیاز ( * )