اسپانسر فردی است که دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا است و می تواند با طرح ویزای اسپانسرشیپ کانادا، اقامت کانادا و شرایط کار
انواع ویزای کانادا, مهاجرت به کانادا

ویزای اسپانسرشیپ کانادا شامل چه افرادی می شود ؟

ویزای اسپانسرشیپ کانادا شامل چه افرادی می شود؟

بنابر اطلاعات ارائه شده در وب سایت امور مهاجرت و شهروندی کانادا در رابطه با شرایط اخذ اقامت خانوادگی در کانادا، افرادی که می توانید تحت اسپانسرشیپ خود قرار دهید، شامل برادر، خواهر، خاله دایی و یا عمو می شود. البته شما می توانید از ابزار Come to Canada وب سایت Canada.ca در این زمینه استفاده کرده و از سایر جزئیات افراد واجد شرایط این طرح باخبر شوید.

بر همین اساس، شما می توانید اسپانسر برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده یتیم و یا نوه خود در صورت داشتن شرایط زیر باشید:

 • از طریق خون و یا فرزندخواندگی با شما در ارتباط باشند
 • والدین آنها (مادر و پدر) فوت کرده باشد
 • زیر 18 سال باشند
 • مجرد باشند

در صورتی که این افراد دارای هر یک از شرایط زیر باشند، امکان حمایت مالی و دعوت آنها به کانادا از طریق ویزای اسپانسرشیپ کانادا وجود ندارد:

 • یکی از والدین آنها زنده باشد
 • هیچکس اطلاعی از والدین وی نداشته باشد
 • والدین متقاضی وی را ترک کرده باشند
 • زمانی که والدین وی در قید حیات هستند، شخص دیگری به غیر از والدین از او نگهداری کند
 • والدین فرد در بازداشت به سر برده و یا زندانی هستند
اسپانسرشیپ اعضای خانواده کانادا

همچنین شما این امکان را دارید تا از طریق فرزند خواندگی و یا نسبت خونی، اسپانسر یک فرد با هر سنی، تحت شرایط زیر بشوید:

 • به عنوان اسپانسر، از اقوام در قید حیات که بتوانید اسپانسر شیپی وی را بر عهده بگیرید از جمله همسر، پسر و یا دختر، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، برادر و یا خواهر یتیم، برادرزاده و یا خواهرزاده یتیم، نوه یتیم برخوردار نباشید
 • شما دارای اقوامی نظیر عمو، عمه و موارد ذکر شده در بالا که دارای شهروندی و یا اقامت دائم کانادا باشند، نیستید

در صورتی که فرد دعوت شده توسط شما، دارای همسر و فرزند وابسته باشد، باید مشخصات آنها را نیز در پرونده درخواست اسپانسرشیپ خود بیاورید.

خب ، یه کامنت بزار

خب ، ما ایمیلتو منتشر نمی کنیم خیالت راحت. فیلدهای موردنیاز ( * )