کار در کانادا
انواع ویزای کانادا, مهاجرت از طریق کار, مهاجرت به کانادا

تایید HRSDC برای ویزای کار کانادا

ویزای کار کانادا برای افرادی صادر میشود که قصد وارد شدن به بازار کار در کانادا به صورت اقامت موقت کانادا را دارند. آنچه باید درباره ویزای موقت کانادا بدانید :

 1. تایید HRSDC چیست؟
 2. مهاجرت به کانادا از طریق کار
 3. شرایط مهاجرت کاری به کانادا

ویزای کار موقت کانادا

همه ساله بیش از ۳۰۰ هزار جویای کار خارجی از طریق مجوز کاری موقت وارد کانادا می شوند.

افراد خارجی برای کار در کانادا و گرفتن ویزای کار کانادا نیاز به دعوت کار از این کشور دارند. برای فعالیت نیاز به مجوز کاری رسمی و ویزای کاری وجود دارد.

مرحله ی اول: کارفرما در صورت لزوم درخواست ارزیابی تاثیر بازار کاری (Labour Market Impact Assessment)  را می دهد.

قبل از اینکه مجوز کاری صادر شود کارفرمایی که قصد دارد نیروی کار خارجی استخدام کند باید درخواست ارزیابی تاثیر بازار کاری را بدهد. این ارزیابی تعیین می کند که در صورت نبودن نیروی کاری که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد، آنگاه مجوز کار موقت نیروی خارجی صادر می شود. این ارزیابی تحت شرایط خاصی ممکن است که انجام نپذیرد:

 • اگر موافقت بین المللی وجود داشته باشد مثل موافقت NAFTA
 • اگر آن فعالیت به توسعه ی چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.
 • اگر طبق توافق نامه ی دو طرفه ای باشد که کانادا با کشورهای دیگر امضا کرده است مثل طرح های معاوضه ی جوانان و معلمان.
 • برای اعطای مجوز کاری به کسانی که اجازه ی کار در کانادا را دارند و تعداد معدودی از کسانی که مجوز تحصیلی دارند.
 • اگر ماهیت شغل خیریه ای یا مذهبی باشد.
 • اگر اثبات شود که افراد خاصی مثل پناهجویان برای تامین زندگی خود نیاز به این شغل و فعالیت دارند.

مرحله ی دوم: کارفرما درخواست کار موقت را ارائه می دهد.

وقتی ارزیابی تاثیر بازار کاری انجام پذیرفت و در صورت مثبت بودن پاسخ آن، آنگاه کارفرما می تواند درخواست نامه ی کار را برای فرد خارجی ارسال نماید. قابل ذکر است که یک کپی از پاسخ مثبت ارزیابی همراه با درخواست نامه که با جزییات کامل نوشته شده است، برای فرد جویای کار ارسال می گردد.

مرحله ی سوم: فرد جویای کار خارجی درخواست مجوز کار می دهد.

شخص جویای کار می تواند با مدارکی که از کارفرما دریافت کرده است از ESDC مجوز کاری درخواست نماید. در صورتی که کارفرما در استان کبک باشد، فرد جویای کار نیاز به داشتن مدرک کار در کبک (CAQ) نیز دارد تا بتواند به طور موقت در استان کبک فعالیت نماید. تعداد زیادی از مشاغل در استان کبک دارای پروسه ی ساده تری نسبت به گذشته شده اند.

مرحله ی چهارم: مجوز کاری صادر می گردد.

افسر آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) مجوز کار موقت را در لحظه ی ورود شخص در فرودگاه صادر می کند. در واقع نظر افسر بسیار تعیین کننده می باشد و او می تواند این مجوز را به واجدین شرایط بدهد و یا از آنان سلب نماید.

به طور کلی اعتبار مجوز کاری در کانادا از چندین ماه تا چندین سال متغیر است. برای این کار هم کارفرما باید از دولت مجوز استخدام بگیرد و هم فرد جویای کار نیاز به دریافت مجوز کاری معتبر دارد.

نکات مهم درباره ی کار در کانادا

 • تعریف کار در امور مهاجرتی کانادا هر گونه فعالیتی است که بابت آن درآمدی کسب گردد و یا هر فعالیتی که مستقیما با بازار کار افراد شهروند و مقیم کانادا رقابت داشته باشد.
 • در برخی موارد قوانین مهاجرتی کانادا مجوز کار باز را می دهد به این معنی که کارفرمای مشخصی وجود ندارد.
 • مجوزهای کار در این کشور ماهیت موقت دارند اما این قابلیت را دارند که از داخل کانادا تمدید گردند.

خب ، یه کامنت بزار

خب ، ما ایمیلتو منتشر نمی کنیم خیالت راحت. فیلدهای موردنیاز ( * )